Oleg А. Chagin (olegchagin) wrote,
Oleg А. Chagin
olegchagin

Грядущимъ временамъ судьбы ихъ обличатъ…

Москва, и градъ Петровъ, и Константиновъ градъ –

Вотъ царство русскаго завѣтныя столицы…

Но гдѣ предѣлъ ему? и гдѣ его границы -

На сѣверъ, на востокъ, на югъ и на закатъ?

Грядущимъ временамъ судьбы ихъ обличатъ…

Семь внутреннихъ морей и семь великихъ рѣкъ…

Отъ Нила до Невы, отъ Эльбы до Китая,

Отъ Волги по Евфратъ, от Ганга до Дуная…

Вотъ царство русское… и не прейдетъ вовѣкъ,

Какъ то провидѣлъ Духъ и Даніилъ предрекъ.

Subscribe
Comments for this post were disabled by the author