Oleg А. Chagin (olegchagin) wrote,
Oleg А. Chagin
olegchagin

Categories:

Литература и искусство древнего Ближнего Востока проливают новый свет на обычай носить цицит Здесь…

Tags: из Facebook
Subscribe

  • VYTVÁRANIE SOCIÁLNEJ DOMINANTY (Формирование социальной доминанты)

    Počas evolúcie sa komunikácia zlepšovala v smere pohybu a reč je najvyššou úrovňou tohto pohybu. Dve paralelné línie utvárania reči – jedna línia…

  • SPOLOČENSTVO AKO BIOTOP

    „Коллектив как ареал обитания“ Prirodzený výber v rámci druhu sa uskutočňuje ako preniknutie výbežkov zo stredu oblasti jeho výskytu – biotopu na…

  • Мои твиты

    Сб, 17:20: Планета GJ 1214b — «водный мир», который находится примерно в 42 световых годах от нас Астрономы считают, что глубина океанов GJ…

Comments for this post were disabled by the author