September 3rd, 2021

Мои твиты

  • Чт, 13:29: Один предмет от лучшего в мире школьного образования до самого худшего — Teletype https://t.co/IBSj8oWQXg
  • Чт, 14:25: https://t.co/mUrq6gqXu5
  • Чт, 14:48: «До скОльких» — единственно верная форма местоимения «сколько» в родительном падеже «До сколькИ» считается ошибкой
  • Чт, 18:51: «Хаббл» запечатлел шаровое скопление звезд  NGC 1261 — звездное скопление в созвездии Часы Находится на расстоянии 50.000 световых лет от Земли https://t.co/F1evj0MSa8
  • Чт, 19:30: Альтернативная, или ортогональная, трансляция представляет интерес для синтетической биологии — Teletype https://t.co/VIaIPbGISN
  • Чт, 19:34: https://t.co/9Atj0cM5kk
  • Чт, 20:08: Новости: Meta-defense: Россия превзошла в военном судостроении все страны Европы | Военное дело https://t.co/M8LW3jGrtC
  • Чт, 23:05: Так что я призываю беречь тех, кто переболел COVID-19 https://t.co/grhCGvKd1n

AROMORFÓZA A IDIOADAPTÁCIA. ADAPTÁCIA A ROZVOJ

Hlavným smerom evolúcie – najlepšie vyrovnanie, koordinácia postupnosti činností, alebo stavov organizmu a stavov vonkajšieho prostredia.
Takýto smer nesie v sebe protirečivosť, rozpor medzi krátkodobou a dlhodobou predpoveďou, prognózou. Taktický zisk môže byť strategickou porážkou. Ale i strategický zisk však nemusí byť zrejmý a v danej chvíli sa môže prevrátiť na taktickú porážku.
Takáto protirečivosť je vyjadrená v dvoch prísne definovaných striedajúcich sa stupňoch na ceste evolúcie - aromorfóze a idioadaptácii.
(poznámka: Aromorfóza ( st.gr. aromorfóza) αἴρω "raise" a μορφή "form") je progresívna evolučná zmena štruktúry, ktorá vedie k obecnému zvýšeniu úrovne organizácie organizmu. Aromorfóza je rozšírenie životných podmienok spojených s komplikáciou organizácie a nárastom životne dôležitej aktivity ; Idioadaptacia (z greckého ιδιος - "vlastné, zvláštne" ) je jedným z hlavných smerov evolúcie v ktorom existujú zmeny v štruktúre a funkciách orgánov pri zachovaní celkovej úrovne organizacie predkov.)
Aromorfóza je strategicky prospešná zmena v organizme, tele, zriedka sa vyskytujúca počas niekoľkých generácií za špeciálnych podmienok. Idioadaptácia - pomalá zmena v organizme, tele počas tisícročí, ktorá poskytuje malú, ale v danom období rozhodujúcu výhodu v prirodzenom výbere, ktorá vám umožní zaujať najlepšiu pozíciu v prostredí prebývania, biotope.
Zvyčajne nepretržitý pohyb po ceste idioadaptácie spravidla vedie do slepej uličky evolúcie.
Aromorfóza - vždy východiskom z evolučnej slepej uličky
Ľudský mozog ako produkt evolúcie nesie v sebe stopy aromorfóz a idioadaptácií
Stopa aromorfóz - schopnosť a potreba rozvoja.
Stopa idioadaptácie - schopnosť a potreba adaptácie
Vývoj pre mozog - budovanie nových zručností vytvorených cvičením.
ADAPTÁCIA - použitie arzenálu vrodených a získaných zručností. Adaptácia prebieha v záujme homeostázy; vývoj, rozvoj, prebieha v záujme druhu
Svetlým príkladom stratégie rozvoja je dieťa, ktoré sa narodilo, aby uskutočnilo genetický program v ňom založený. Spočiatku nie je schopné samostatného života a je úplne závislé od svojej matky. Plazí sa, plazí a potom sa pokúša vstať. Je to nový druh činnosti a je to nepohodlné, rýchlo sa plaziť sa zdá byť lepšie ako sotva sa pohybovať novým spôsobom. Ale aj tak to robí. Tvorba nových akcií, ktoré predtým neboli realizované, je geneticky naprogramovaná. Toto je podstata ROZVOJA.
Má sa za to, že poslednou aromorfózou u ľudí bolo vytvorenie zón Broca a Wernicke, to sú zóny tvorby reči. Keď vývoj končí, začne sa adaptácia, prispôsobujeme sa.
MOZOG ČLOVEKA UMOŽŇUJE DVE ŽIVOTNÉ STRATÉGIE – STRATÉGIU ROZVOJA A STRATÉGIU ADAPTÁCIE.
STRATÉGIA ROZVOJA – MUŽSKÁ, STRATÉGIA ADAPTÁCIE – ŽENSKÁ.
Adaptácia zaručuje prežitie jednotlivca, rozvoj zaručuje prežitie druhu (ľudského rodu). Pre deti je rozvoj prirodzený, pre ženy a mužov je adaptácia prirodzená, pokračovanie rozvoja zrelých mužov príroda nezaručuje.
Zachovanie schopnosti rozvíjať sa u dospelých mužov je možné len so špeciálnou cieľavedomou výchovou chlapcov. Metodika takejto výchovy existuje.
Na Západe sa metóda výchovy chlapcov, ktorá zachováva ich SCHOPNOSŤ ROZVÍJAŤ, nepoužíva. Výsledkom tejto straty bola celková adaptácia
DVE STRATÉGIE: ROZVOJ A ADAPTÁCIA, sú evolučne zaistené a sú na nich naviazané všetky ľudské činnosti, sociálne, politické, filozofické atď.
Najunikátnejším projektom, v ktorom si človek uvedomil rozvoj, je túžba, pripravenosť a schopnosť osvojovať si vesmír. Žiadny živý tvor, bez ohľadu na to, ako by bol organizovaný, nedáva si za cieľ osvojiť si vesmír
Skutočnosťou však je, že väčšina ľudí nevníma seba ako súčasť vesmíru. Oni jednoducho žijú a uspokojujú svoje potreby, bez premýšľania. A je veľmi charakteristické, že astronómia bola v 90. rokoch odstránená zo škôl.
Rozvíjajúci sa človek sa snaží rozšíriť svoju expanziu ďalej ako je jeho biotop
Najbližší priestor do ktorého musíme ísť po osvojení Zeme je vesmír. Pretože je Zem konečná, postupne opúšťa slnečnú sústavu a po nejakých niekoľko miliónoch rokov sa bude nachádzať v oblasti nepriaznivej pre život. Potom sa stratí zmysel rozvoja, prečo niečo robiť, keď Zem aj tak zomrie.
A človek má jednu perspektívu - ísť do vesmíru, na iné planéty Je to veľmi ďaleko, ale je to rovnaká aromorfóza, ktorá poskytuje ľudstvu večný život.
Túžba osvojovať si vesmír je absolútne evolučne zaistený program rozvinutého človeka. Túžbu letieť do vesmíru sme mali v 30. a 50. rokoch 20. storočia. Vidíme, že dnes tieto túžby nemajú prelomovú povahu ako bol skokový rozvoj v povojnových rokoch.
K téme vesmíru sa ťahá škodlivá a nesprávna stratégia, ktorá sa vzťahuje k adaptácií: „Toto bude moje“. Adaptácia ako stratégia podporuje posunutie, povýšenie v hierarchii, takže čistí adaptanti ľahko urobia kariéru a dosiahnu úspech tam, kde zisk je hlavným cieľom činnosti.
K rovnakej stratégii vo vzdelávaní vedie niekoľko faktorov:
a) neprítomnosť muža v rodine (v dôsledku nezodpovedného prístupu k rodine a znižovaniu postavenia rodiny prostredníctvom juvenilizácie vedomia tými ktorí sa nazývajú elitou)
b) vylúčenie mužov - učiteľov zo školy
VÝSLEDKOM JE, ŽE MNOHÝCH CHLAPCOV VYCHOVÁVAJÚ ŽENY A O ICH PLNOHODNOTNOM ROZVOJI NEMOŽE BYŤ ANI REČI.
Adaptácia v krajnej miere vedie z dlhodobého hľadiska k degenerácii. Adaptanti pri moci nás vyzývajú, aby sme kvôli zdrojom požierali jeden druhého, zatiaľ čo svetov nad našimi hlavami je nespočetné množstvo!
Ženy sú ideálne adaptantky. Svet menili len zriedka, ale muži, ktorí ho menili, sa narodili ženám. Pretože je žena evolučne naprogramovaná na najdôležitejšiu funkciu, ktorú vykonáva - vytvorenie nového života, adaptácia a zabezpečenie jeho rozvoja.(poznámka: adaptácia dieťaťa na život v rannom období)
ROZVOJ V KRAJNEJ MIERE, PREKRAČUJE HRANICE BEZPEČNÉHO PRIESTORU, TO ČOMU SA HOVORÍ SEN A ČIN.

preklad z ruského originálu
https://minimal.app/gE1VZd17 - ©ЧагинОлегАлександрович

https://t.me/anthropogenes
http://194.58.93.143
www.AnthropogenesisResearchInstitute.pro

Oleg A. Chagin